Tема емисије: психологија хумора.

Чему се смијемо и зашто?

Које психолошке теорије објашњавају хумор?

Како можемо измјерити смисао за хумор?

Колико је љековит?

Зашто је хумор недовољно присутан у знанственим истраживањима и уопће у академском окружењу?

Уредница емисије: Кораљка Курценбергер.