Влада Републике Српске (РС) утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика РС којима се умјесто дуготрајног затвора предвиђа казна доживотног затвора.

Измјенама Кривичног законика уводи се и институт изузетности краткотрајне казне затвора, која супституише институт правоснажно изречене казне затвора до шест мјесеци, саопћено је након сједнице ентитетске владе.

Утврђене су измјене и допуне Закона о кривичном поступку РС, којима је смањена функционална надлежност судије појединца, пренесена надлежност за подношење захтјева за заштиту законитости са окружног на републичког тужиоца, скраћена дужина трајања притвора у истрази, осигуран додатни степен заштите интереса дјетета као непосредно оштећеног/жртве, кривичног дјела и оштећеног у сексуалним деликтима кроз начин испитивања.

Предложеним измјенама и допунама побољшава се процесни положај оштећеног у кривичном поступку ради ефикасније заштите његових права, а то укључује и право да преузме кривично гоњење ако тужилац одустане од оптужнице након њеног потврђивања.

Влада РС-а је данас донијела и Одлуку о оснивању регионалних мониторинг тимова за борбу против трговине људима у РС.

Бит ће основани регионални мониторинг тимови за борбу против трговине људима Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње, те се уређује њихова организација, састав, надлежности и друга питања од значаја за рад регионалних мониторинг тимова.