Био једном један
Боја хрђе
Чудотворна кост
Немиран човјек
Праведан цар
Сијело мудраца
Три дуката са халалом