Подређен положај жене у друштвеном и политичком сегменту, једнако као и у моралном и духовном, трајао је вијековима.

Појавом првог вала феминизма битно је промијењен положај жене у односу на статус какав је имала у друштву прије појаве феминистичке идеологије.

Иако данас имају право на гласање, образовање, једнак приступ службама, право на једнаку плату и економску независност, жене се и даље сусрећу са различитим облицима суптилних запрека.

У осмомартовској “Новој Авантури” о положају жене у савременом бх. друштву говоре млада феминистичка активистица, мушкарац који се декларише као феминиста и феминистица која је на руководећој позицији већ неколико година.

Уредник: Харис Билаловић