Федерална управа за инспекцијске послове (ФУЗИП) је у вршењу редовних инспекцијских надзора на територији Федерације Босне и Херцеговине у току јануара и фебруара 2020. године извршено је 21.920 инспекцијских надзора, од тога 20.828 у прекограничном и 1.092 у унутрашњем промету.

Наводи се да је узето 836 узорака, те издато 268 фитоцертификата, издато укупно 21.116 рјешења, од којих 20.828 у прекограничном и 288 у унутрашњем промету, као и утврђено 195 прекршаја, што подразумијева издавање прекршајних налога у укупном износу од 255.440 КМ.

У наведеном периоду утврђен је износ за наплату од укупно 887.776,75 КМ на име накнада за воде, шуме, цесте и зрак, те припадајуће таксе, те изречене двије забране увоза роба у прекограничном промету.

“Акценат је стављен на борбу против сиве економије, заштиту околиша, контролу потицаја у пољопривреди, испуњавање законских обавеза из области цестовног пријевоза, те из области ветеринарских, хигијенских и санитарних стандарда привредних субјеката који послују с храном, с циљем унапређења заштите здравља становништа и заштите потрошача у Федерацији Босне и Херцеговине. Резултати рада федералних инспектора за два мјесеца ове године показују повећање укупног броја извршених надзора у односу на исти период претходне године, када је извршено укупно 19.762 надзора. Повећан број издатих рјешења о отклањању недостатака потврђује опредјељељење Федералне управе за инспекцијске послове да се репресивно дјеловање у највећој могућој мјери замијени превентивним и корективним дјеловањем. Наиме, казнена политика није правац дјеловања инспекцијских органа у Федерацији Босне и Херцеговине, већ произилази из степена кршења правних прописа и процјене ризика код субјеката надзора”, навео је Ајдиновић.

Нагласио је да ће током 2020. године, у оквиру активности на сузбијању сиве економије, питање фискализације и издавања фискалних рачуна бити једно од приоритетних подручја заједничког дјеловања инспекцијских органа у ФБиХ.

“Овим путем желимо најавити почетак новог циклуса појачаних инспекцијских надзора у борби против сиве економије, који ће се реализовати у сарадњи с кантоналним управама за инспекцијске послове почев од 16. марта и трајати до краја 2020. године. Користимо прилику да поново позовемо све привредне субјекте надзора у Федерацији БиХ да преиспитају своје пословање и благовремено га уведу у законске оквире, како не би били предмет репресивних инспекцијских мјера, односно финансијског санкционисања“, рекао је Ајдиновић.

Наводи да иако су кадровски ограничени, посебну пажњу и велику енергију су уложили у реорганизацију и прерасподјелу послова у Сектору граничне инспекције гдје смо поводом ширења корона вируса појачали инспекцијске надзоре и у складу са препорукама Кризног штаба Федералног министарства здравства додијелили посебна овлаштења за федералне санитарне инспекторе задужене за контролу лица на граничним прелазима и Аеродрому Сарајево.

У надзорима је учествовало свих десет инспектората ФУЗИП у унутрашњем промету, у областима здравства, пољопривреде, урбанизма и екологије, саобраћаја, шумарства, вода, вертеринарства, рударства, термо и електроенергетике, рада, трговине, туризма и угоститељства, те Сектор граничне инспекције у прекограничном промету у областима санитарне, фитосанитарне и тржишне инспекције. Укупни финансијски ефекти рада федералних инспектора за два мјесеца 2020. године износе 1.143.216,75 КМ.

Према доступним подацима из кантоналних управа за инспекцијске послове, инспектори федералне и кантоналних управа су у поменутом периоду затекли 186 особа на раду “на црно”.

У осврту на резултате рада, директор Федералне управе за инспекцијске послове Анис Ајдиновић је рекао “да се као и претходних година, у вршењу инспекцијских надзора устрајавало на одржавању континуитета у вези с контролама обављеним у претходној години”.

“Акценат је стављен на борбу против сиве економије, заштиту околиша, контролу потицаја у пољопривреди, испуњавање законских обавеза из области цестовног пријевоза, те из области ветеринарских, хигијенских и санитарних стандарда привредних субјеката који послују с храном, с циљем унапређења заштите здравља становништа и заштите потрошача у Федерацији Босне и Херцеговине. Резултати рада федералних инспектора за два мјесеца ове године показују повећање укупног броја извршених надзора у односу на исти период претходне године, када је извршено укупно 19.762 надзора. Повећан број издатих рјешења о отклањању недостатака потврђује опредјељељење Федералне управе за инспекцијске послове да се репресивно дјеловање у највећој могућој мјери замијени превентивним и корективним дјеловањем. Наиме, казнена политика није правац дјеловања инспекцијских органа у Федерацији Босне и Херцеговине, већ произилази из степена кршења правних прописа и процјене ризика код субјеката надзора”, навео је Ајдиновић.

Нагласио је да ће током 2020. године, у оквиру активности на сузбијању сиве економије, питање фискализације и издавања фискалних рачуна бити једно од приоритетних подручја заједничког дјеловања инспекцијских органа у ФБиХ.

“Овим путем желимо најавити почетак новог циклуса појачаних инспекцијских надзора у борби против сиве економије, који ће се реализовати у сарадњи с кантоналним управама за инспекцијске послове почев од 16. марта и трајати до краја 2020. године. Користимо прилику да поново позовемо све привредне субјекте надзора у Федерацији БиХ да преиспитају своје пословање и благовремено га уведу у законске оквире, како не би били предмет репресивних инспекцијских мјера, односно финансијског санкционисања“, рекао је Ајдиновић.

Наводи да иако су кадровски ограничени, посебну пажњу и велику енергију су уложили у реорганизацију и прерасподјелу послова у Сектору граничне инспекције гдје смо поводом ширења корона вируса појачали инспекцијске надзоре и у складу са препорукама Кризног штаба Федералног министарства здравства додијелили посебна овлаштења за федералне санитарне инспекторе задужене за контролу лица на граничним прелазима и Аеродрому Сарајево.