Кризни стожер Федералног министарства здравства упутио је данас нову Наредбу према кризним стожерима кантоналних министарстава здравства.

  • Налаже се кантоналним кризним стожерима да у складу са процјеном епидемиолошке ситуације на подручју кантона, донесу наредбе о обустави наставе у основним, средњим и високошколским образовним установама у трајању од 15 дана, те да о донесеној наредби одмах извјесте Кризни стожер Федералног министарства здравства.
  • Налаже се кантоналним кризним стожерима да у складу са процјеном епидемиолошке ситуације на подручју кантона, обуставе одржавања културних и спортских догађаја на подручју кантона или дозволе одржавање културних и спортских догађаја без публике, у трајању од 15 дана, те да о донесеној наредби одмах извјесте Кризни стожер Федералног министарства здравства.
  • Налаже се свим спортским савезима са сједиштем у Федерацији БиХ да у случају организовања међународних такмичења на територији Федерације БиХ, без публике, у наредних 15 дана, рачунајући од дана доношења ове наредбе, обвезно Кризном стожеру Федералног министарства здравства три дана прије доласка доставе податке о такмичарима и осталим особама које долазе у Федерацију БиХ, назначе врсте превоза, мјеста и датума уласка у Федерацију БиХ, дужину боравка у Федерацији БиХ, као и мјеста боравка у Федерацији БиХ, с прецизном рутом кретања у Федерацији БиХ. Примљени податци ће се дистрибуирати Федералној управи за инспекцијске послове-Сектору федералне граничне санитарне инспекције и путем Министарства цивилних послова БиХ, Министарству сигурности БиХ- Граничној полицији ради надлежног поступања.
  • Налаже се кантоналним кризним стожерима да у складу са процјеном епидемиолошке ситуације на подручју кантона, обуставе одржавања спортских тренинга за дјецу и младе, у трајању од 15 дана, те да о донесеној наредби одмах извјесте Кризни стожер Федералног министарства здравства.
  • Налаже се кантоналним кризним стожерима да у складу са процјеном епидемиолошке ситуације на подручју кантона појачају епидемиолошки надзор у дјечијим вртићима и установама за социјалну скрб за дјецу, младе и старе, као и казнено-поправним установама у трајању од 15 дана, те да о донесеној наредби одмах извјесте Кризни стожер Федералног министарства здравства.
  • Препоручује се свим грађанима и грађанкама у Федерацији БиХ да се у циљу заштите особног здравља и заштите јавног здравља пучанства, стриктно придржавају свих препорука Кризног стожера Федералног министарства здравства односно кризних стожера кантоналних министарстава здравства, као и завода за јавно здравство у Федерацији БиХ.
  • Свим особама у Федерацији БиХ којим је изречена мјера ради спречавања ширења новог коронавируса (KОВИД-19) сукладно Закону о заштити пучанства од заразних болести, од стране кантоналних министара здравства, федералне граничне санитарне инспекције односно кантоналне санитарне инспекције, налаже се стриктно придржавање наложених мјера у предвиђеном трајању, под пријетњом прекршајне и казнене одговорности. Службеним особама које су издале рјешење о провођењу наведених мјера налаже се континуирана контрола наређених мјера односно контрола издатих рјешења о наложеним мјерама.
  • Препоручује се здравственим дјелатницима у Федерацији БиХ да не путују у иностранство, посебно на организиране стручне и знанствене скупове, као и туристичка путовања у иноземство.
  • Позивамо грађане БиХ који живе или раде у земљама погођеним новим коронавирусом (KОВИД-19) да не долазе, без веће потребе у Федерацију БиХ, због повећања ризика од уношења новог коронавируса (ЦОВИД-19), а што би додатно могло резултирати погоршању епидемиолошке ситуације у Федерацији БиХ.