Скупштина Кантона Сарајево усвојила је буџет за 2020. годину, који износи 989.264.434 КМ.

Министар финансија КС Јасмин Халебић је рекао да се усвојени буџет, од готово милијарду КМ, састоји од рачуна прихода и расхода, рачуна капиталних прихода и расхода и рачуна финансирања.

У буџету су повећана средства здравству, за капиталне пројекте рјешавања проблема младих, њихово запошљавање, образовање, инфраструктуру, привреду.

Халебић је појаснио да је дошло и до неких измјена у овогодишњем буџету, а једна од њх односи се и на методологију Федералног министарства финансија КС којом се онемогућавају прерасподјеле, али и методе којима ће бити олакшана комуникација с Федерацијом БиХ.

Развојни буџет је 170 милиона КМ, акумулирани дефицит је 33 милиона КМ, а претходна година је завршила с текућим суфицитом од пет милиона КМ. Дуг КС је 165 милиона КМ, од тога 65 одсто је инстрано, а остало домаће задужење.

Већина пројеката који се финансирају од иностраних кредита се односе на капиталне пројекте у области саобраћаја: изградња саобраћајница, санација и реконструкција трамвајске пруге, пројект енергетске ефикасности на јавним објектима, реконструкција тролејбуске мреже и возног парка.

Око 21 одсто буџета односи се на трансфере према појединцима који припадају одређеним групама грађана који по законској основи добијају средства за помоћ, а то су: сиромашни, они који имају посебне потребе или категорије борачке популације.

Средства из буџета ће ићи и за заштиту породица с дјецом 31.286.465 КМ, а за заштиту цивилних жртава рата 15.500.000 КМ, за социјална давања осигурано је 14.031.500 КМ, за помоћ грађанима 450.000 КМ.

Плате Универзитета Сарајево су повећане за више од пет милиона КМ и сада се за тај сегмент издваја 105 милиона КМ.

Више од милион КМ текуће резерве из буџета је за непредвиђене трошкове, као што је помоћ привредницима који ће евентуално бити погођени умањеним приходима због коронавируса, али ће и то бити урађено у договору с Владом ФБиХ. Средства ће бити планирана и за превенцију појаве коронавируса – набавка респиратора, набавка заштитне опреме за медицинско особље.