Друштво новинара Босне и Херцеговине, Удружење/удруга БХ новинари, Вијеће за штампу и онлине медије у Босни и Херцеговини, Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине, уз подршку великог броја новинара и медија усвојили су смјернице дјеловања у периоду кризе.

Друштво новинара Босне и Херцеговине, Удружење/удруга БХ новинари, Вијеће за штампу и онлине медије у Босни и Херцеговини, Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине, позивају све новинарке и новинаре, као и медијске куће, да:

слиједе упутства Међународне федерације новинара (ИФЈ) и Европске федерације новинара (ЕФЈ) које се односе на вјеродостојност извора информација, сигурност рада новинарки и новинара у условима кризе, као и то да своје извјештаје темеље на тачним, поузданим и објективним информацијама из званичних извора; са грађанима и грађанкама дијеле препоруке и савјете компетентних и стручних особа и институција, које ће им омогућити благовремено информирање и провођење превентивних мјера спречавања ширења коронавируса у БиХ;

сви новинари и медији солидарно дијеле сазнања и информације којима располажу, те међусобно координирају одлазак на терен; на тај ће начин допринијети свеобухватном информирању грађана и грађанки, а заштитити колеге новинаре и друге медијске дјелатнике ( фоторепортере, сниматеље, возаче, итд…) од ризика ширења коронавируса;

смање на најмању неопходну мјеру долазак гостију у телевизијске и радиостанице, а потребу за интервјуима и изјавама званичника надомјесте кориштењем онливе алата и техника за прикупљање информација у вези са коронавирусом;

осим извјештаја о раду кризих штабова, медицинских установа, званичних органа власти, осигурају грађанима и грађанкама приступ информацијама које се односе на психолошку, социјалну и образовну подршку и сервисне услуге како би могли лакше савладати осјећај беспомоћности и анксиозност који собом носи обавеза дужег боравка у кући и другим затвореним просторима;

захтијевају од државних и јавних институција и органа Федерације БиХ, као и свих кантона појединачно, обустављење свих пресс конференција и других јавних скупова са већим бројем новинара и медија, те тиме прихвате свој дио обавеза о изолацији и дјелују путем онлине комуникацијских канала и ИТ платформи;

захтијевају да послодовци у медијским кућама ставе на прво мјесто здравље и сигурност новинара, фоторепортера, сниматеља и другог медијског особља, те да досљедно примјењују принципе превенције и заштите здравља медијских професионалаца на радном мјесту; такав приступ мора укључивати планове за рад у смјенама (у редакцијама) и дежурне новинаре и екипе које ће посао обављати онлине – од куће.

Ову иницијативу подржале су све водеће медијске куће у Босни и Херцеговини!

Смјернице у пеериоду кризе донесене су на састанку у организацији Друштва новинара БиХ, а према насталој ситуацији суочавања новинара и медија са пандемијом цоронавируса (цовид-19), у Сарајеву.