Федерални штаб цивилне заштите (ФУЦЗ) на састанку у Сарајеву данас је донио нову наредбу која на снагу ступа даном доношења, а којом се забрањује кретање особама млађим од 18 и старијим од 65 година на подручју Федерације БиХ.

За провођење ове наредбе одговорни су министри кантоналних министарстава унутрашњих послова. Такође, министарства се задужују да путем Федералног оперативног центра цивилне заштите извјештавају Федерални штаб о свим подузетим мјерама.

Ова наредба ступа на снага даном доношења и примјењује се до 31. марта 2020. године.