Просјечна плата у Републици Српској (РС) у фебруару је износила 957 КМ.

У односу на исти мјесец претходне године номинално је већа за 6,7 посто, а реално за 6,6 посто, док је у односу на јануар 2020. повећана за 4,6 посто.

Највиша просјечна плата након опорезивања била је у подручју финансијске дјелатности и осигурање и то 1.413 КМ, а најнижа у грађевинарству, свега 657 КМ, подаци су ентитетског Завода за статистику.

У фебруару 2020. године, у односу на фебруар 2019., највећи номинални раст плате након опорезивања забиљежен је у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 19,2 посто, административне и помоћне услужне дјелатности биљеже пораст од 13,5 посто и умјетност, забава и рекреација 8,7 посто.

Смањење зараде забиљежено је једино у подручју стручне, научне и техничке дјелатности и то 0,3 посто.