МАТЕМАТИКА

Лекција: Функције – екстерна матура
Час одржала: проф. Фахрија Муратовић, ЈО ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике 9. разреда.

Задаци.

  1. Одреди нулу функције y = – 2 x – 4 =
  2. Одреди координате тачке пресјека графика функције са координатним осама.
    y = 3/4+ 3 =
  3. Пребаци функције y = -3/4 X- 2 у имплицитни облик.
  4. Пребаци функције 3 x – 5 y + 2 = 0 у експлицитни облик.