ФИЗИКА

Лекција: Рад, снага и енергија ‒ понављање градива
Час одржао: проф. физике Јазид Бајрић

Лекција за ученике 8. разреда.

Понављамо утврђено градиво. Очекује вас шест задатака.

  1. Колики рад обавимо када на неко тијело дјелујемо силом од 250Н и при томе га покренемо за 60цм?

А = ?
Ф = 250Н
с = 60цм

  1. Колики пут пређе тијело ако сила од 50Н изврши рад на њему од 1кЈ?

с = ?
Ф = 50Н
А = 1кЈ

  1. Наћи снагу уређаја који за 2 с подигне терет масе 5кг на висину од 60цм? ( г=10м/ с2 )

П=?
т = 2с
м = 5кг

  1. Колику кинетичку енегрију има аутомобил чија је маса 2 т када се креће брзином од 72/х?

Ек = ?
М = 2 000кг
в = 72/х

  1. На којој висини се налази тијело масе 10кг ако је његова ако његова потенцијална енергија износи 250 Ј? ( г=10м/ с2 )

х =
м = 10
Еп = 250 Ј

  1. Човјек је извршио рад од 480 Ј за петину минуте. Колику снагу је употријебио човјек?

А = 480 Ј
т = 1/5
П = ?