МАТЕМАТИКА

Лекција: Једначине у вези са сабирањем и одузимањем разломака
Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 6. разреда

Примјер 1.
Ријешимо једначину.

x – 2 1/4= 5/6

Задатак 1.
Ријешимо једначину:
а.) x + 1/2= 3, 76

б.) x + 2/3= 1 3/5

Задатак 2.
Израчунати:

а.) x – (1 1/2+2/3) = 4, 8

б.) x+1,78=41/2