Влада Босанскоподринсјког кантона (БПК) на данашњем наставку ванредне сједнице разматрала је актуална питања у вези с пандемијом коронавируса (КОВИД-19) с акцентом на покретање процеса производње у Индустријској зони ”Побједа“.

Заклучено је да се дају препоруке Кантоналном штабу цивилне заштите да након подузетих епидемиолошких мјера у циљу заштите сузбијања и ширења пандемије коронавируса, да сагласност за покретање производње привредним субјектима који послују на локалитету индустријске зоне ”Побједа”.

Влада БПК Горажде, на приједлог Министарства унутрашњих послова, усвојила је одлуку о давању сагласности Полицијском комесару Управе полиције да путем директног споразума потпише уговор о набавци двије медицинске камере са системом мјерења тјелесне температуре. Средства за реализацију ове одлуке издвојена су у износу од 7.020,00 КМ.

На приједлог Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Влада БПК усвојила је закључак којим се одобрава испорука 1.000 литара лож уља из Дирекције робних резерви за потребе ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ БПК-а.

”Влада БПК разматрала је дописе Удружења послодаваца БПК, Обртничке коморе БПК и Удружења пољопривредника Града Горажде који се односе на приједлоге сета мјера за ублажавање економских посљедица изазваних коронавирусом (ЦОВИД-19), те задужила Министарство за привреду БПК да размотри достављене приједлоге и у складу с надлежностима и могућностима овог кантона, достави препоруке за ублажавање кризе настале појавом епидемије KОВИД-19”, саопћила је Служба за односе с јавношћу Владе БПК.