На сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној данас, приједлог Министарства комуникација и промета БиХ за доношење одлуке о продужењу важења регистрације возила у БиХ није добио пуну сагласност те је изјашњавање одгођено.

Разлог за недоношење одлуке је захтјев да се додатно усагласи с Федералним министарством промета и комуникација због примједби које су изнесене, како би се постигла пуна усаглашеност свих надлежних органа.

Очекује се да ће се о овој одлуци расправљати на сљедећој сједници, након што Федерално министарство промета и комуникација достави своје приједлоге.

Министарство комуникација и промета БиХ предложило је доношење одлуке о продужењу важења регистрације возила, с обзиром да се због појаве заразне болести проузроковане новим коронавирусом отежано проводе прегледи који претходе самом поступку регистрације, а и друге земље су предузеле исте или сличне мјере.

Одлуком би се, за возила која су регистрована у Босни и Херцеговини а чија је потврда о регистрацији истекла послије 15. марта 2020. године, продужило важење регистрације до 30. априла 2020. године.

Из Министарства комуникација и промета БиХ је саопштено да је много разлога за овакву мјеру. Један од основних разлога је отежано обављање техничких прегледа, посебно прегледа који претходе техничком прегледу и регистрацији, као што је преглед уређаја код алтернативног погона (преглед уређаја за возила погоњена гасом и слично). Други разлог јесте физички контакт са запосленима у поступку регистрације, односно контакт између самих особа које чекају да се обави регистрација возила. Такође, један проблем представља и законска обавеза да се по истеку регистрације, уколико она није продужена, таблице врате надлежном органу унутрашњих послова, посебно код регистрације привредних возила превозничких компанија које су посебно погођене тренутном пандемијом. Такође, постоје и возила која су због пандемије остала у иностранству а у међувремену им је истекла регистрација, наводи се у саопштењу.