ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

Лекција: Струјна кола

Час одржао: Джурејџ Црнкић, ПУ Рицхмонд Парк

Лекција за ученике 8. разреда.

Сви сте чули за појам струјна кола, а она нам омогућавају да користимо електричну енергију у различите сврхе, нпр. гледање телевизије и овог часа техничке културе без постојања струјних кола не би било могуће, а исти случај је са мобителима, лаптопима и разним електронским уређајима које користимо. Електрично коло је скуп извора потрошача који су помоћу проводника повезани у затворено струјно коло у којем се успорава електрична струја, односно у којој је остварена могућност преноса електричне енергије од извора до потрошача. Поновићемо градиво из електротехнике и електронике и научити који су то извори електричне енергије, каква струја може бити, шта су електрични потрошачи, а шта електрични проводници и електричне склопке, упознаћемо се с мјерним инструментима, и на крају поиграти са склапањем различитих струјних кола уз помоћ занимљивог софтвера.