МАТЕМАТИКА

Лекција: Растављање полинома на факторе I дио
Час одржала: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике 8. разреда.

Извлачење заједничког фактора испред заграде

аб + ац = а (б+ц)

Препознавање алгебарских идентитета

x^2-y^2=(x-y)•(x+y)

x^2-2xy+y^2=(x-y^2)=(x-y)(x-y)- потпуни квадратни трином