Реису-л-улема Исламске заједнице у БиХ Хусеин еф. Кавазовић потписао је одлуку којом се од данас (13. маја 2020. године) одобрава обављање ноћних намаза (акшам, јација, теравих-намаз, као и сабах-намаз) уз поштивање важећих препорука и прописа надлежних органа и ранијих инструкција Ријасета о поштивању мјера заштите током боравка у џамијама.

Одлука предвиђа да ће имами након проученог езана одмах приступити клањању јације и теравије на начин како је то дефинисано ранијим упутством Ријасета, тј. клањат ће се четири реката јацијског фарза, два пута по четири реката теравије и три реката витра (4+4+4+3). Ова уредба има за циљ скраћивање боравка вјерника у џамијама.

Вјерници ће, подсјећамо, као и за дневне намазе морати употребљавати заштитне маске, вршити дезинфекцију руку, обуће при уласку, поштивати физичку дистанцу.

Такођер, вјерници ће требати користити личну серџаду и теспих, избјегавати употребу абдестхане, те користити посебне кесе за обућу приликом доласка у џамију.

Визуална упутства већ су истакнута на свим џамијама и месџидима а имами ће наставити позивати џематлије да се ревносно придржавају ових норми не само током боравка у џамији, него и у јавном простору.