МАТЕМАТИКА

Лекција: Запремина купе

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

  1. Израчунати запремину купе ако је:

а.) Б= 25πцм²
Х= 9цм

б.) р = 3цм
Х= 13цм

  1. Површина омотача конуса је 15πцм², а изводница је 5цм. Одредити запремину.
  2. Израчунати запремину купе чији је обим базе 24πцм, а површиан омотача 180πцм².
  3. Квадрат површине 1цм² ротира око своје дијагонале. Одредити запремину тако насталог тијела.