Министарство привреде Кантона Сарајево, а на основу одлуке Владе објавило је Допунски јавни позив за додјелу буџетских средстава за исплату дијела плаће за мјесец март 2020. године.

Како наводе, овим позивом позвани су сви они привредни субјекти, којима је забрањена дјелатност од стране надлежних органа, а који нису обухваћени ранијим јавним позивима, да поднесу захтјев за исплату дијела плаће за мјесец март 2020. године.

Објавом овог Допунског јавног позива извршено је комплетирање свих дјелатности забрањених наредбама надлежних органа, чиме је осигурана могућност да сви привредни субјекти којима је забрањено обављање дјелатности могу остварити право на додјелу буџетских средстава за наведену намјену.

Када је у питању исплата дијела плаће за мјесец април и мај 2020. године, истичу да је ово суфинансирање привредних субјеката, као једна од мјера ублажавања негативних економских посљедица, прописана Законом о ублажавању негативних економских посљедица и уштедама у Кантону Сарајево који је ступио на снагу дана 15.05.2020. године.

С тим у вези, овим законом прописано је да Влада Кантона Сарајево доноси Програм краткорочних и средњорочних мјера од значаја за ублажавање негативних економских посљедица на привреду у Кантону Сарајево изазваних коронавирусом.

Могу се пријавити привредни субјекти који испуњавају услове из Уредбе о критеријима и поступку за остваривање права на подстицајна средства за очување и развој традиционалних и старих заната-обрта. С обзиром на број апликаната који су се пријављивали претходних година, очекује се да би их ове године могло бити око 300.