Потрошачке цијене у Федерацији Босне и Херцеговине у априлу ове године биле су у просјеку ниже за 1,1 одсто у односу на претходни мјесец.

Посматрано по одјељцима Класификације личне потрошње према намјени, цијене су порасле у одјељцима: Храна и безалкохолна пића за 0,5 одсто, Остала добра и услуге за 0,4 одсто, Алкохолна пића и духан и Намјештај, кућански уређаји и редовно одржавање куће за по 0,2 и Здравство и Ресторани и хотели за по 0,1 одсто.

Цијене су ниже биле у одјељцима: Пријевоз за 8,3 одсто, Становање, вода, електрична енергија, плин и други енергенти за 1,1 и Одјећа и обућа за 0,7 одсто.

У осталим одјељцима цијене се у просјеку нису мијењале у том мјесецу, саопштено је из Федералног завода за статистику.

У априлу 2020. године у односу на април 2019. године, цијене су биле ниже за 1,0 одсто (годишња дефлација).