Вијеће министара Босне и Херцеговине утврдило је Приједлог уговора о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (Пројекат градских саобраћајница Сарајево), вриједан 30 милиона еура.

Сврха Пројекта је побољшање кључне путне мреже у Кантону Сарајево, финансирањем, изградњом и надоградњом саобраћајне инфраструктуре на дионицама Пете трансверзале (Тунел Кобиља глава) и Девете трансверзале, како би се град Сарајево повезао са другим дијеловима КС и регионалном путном мрежом.

Циљ је смањити садашње саобраћајне гужве и побољшати мобилност у региону.

Средства ће бити алоцирана на Федерацију БиХ, односно Кантон Сарајево, а завршетак Пројекта се очекује до краја 2022. године.

Приједлог уговора са основама за његово закључивање биће достављен Предсједништву Босне и Херцеговине, а за бх. потписника предложен је министар финансија и трезора.