МАТЕМАТИКА

Лекција: Површина кружног прстена

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике 8. разреда

Примјери.

  1. Израчунај Пп ако је његов обим 48πцм и П2=81πцм².
  2. Квадрату чија је површина 256цм², уписан је и описан круг. Одредити површину тако добијеног кружног прстена.
  3. Пречник саобраћајног знака кружног облика је 5,6дм. Саобраћајни знак је обојен по ободу ширине 8цм црвене боје, а остало жутом. Колико литара боје треба за израду 1000 таквих знакова, ако је литар боје довољан за 4 за 4м² површине.