Суд је, дана 19. маја 2020. године, у предмету Армен Џелко (С1 2 К 034393 20 К) донио рјешење којим је прихваћен приједлог браниоца оптуженог Армена Џелке за укидање притвора, те је према оптуженом укинут притвор, саопћено је из Суда Босне и Херцеговине.

Истовремено су према оптуженом одређене мјере забране и то забрана напуштања боравишта и забрана путовања из члана 126. став 1. и 2. ЗКП БиХ (уз забрану напуштања опћине у којој борави, забрану путовања ван Босне и Херцеговине, уз одузимање важећих путних исправа, забрану издавања нових путних исправа, и забрану за прелазак државне границе уз кориштење личне карте), обавеза повременог јављања надлежном државном органу једном мјесечно – и то сваког првог понедјељка у мјесецу, у периоду од 8:00 до 11:00 сати.

Изречене мјере забране могу трајати док за тим постоји потреба, а контрола оправданости ће се вршити свака два мјесеца. У складу са одредбом члана 126б. став 3. ЗКП БиХ, оптужени је упозорен да му се може одредити притвор ако прекрши обавезе из изречених мјера забране.