На основу члана Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа, те Пословника о раду Федералног штаба цивилне заштите и Одлуке Владе Федерације Босне и Херцеговине о проглашењу несреће узроковане појавом корона вируса на подручју ФБиХ, ФШЦЗ је на данашњој хитној електронској сједници донио три нове наредбе с циљем спречавања ширења заразе корона вируса, саопштила је Федерална управа цивилне заштите.

Наређено је Федералној управи цивилне заштите да изврши расподјелу донације Владе Републике Словеније кантоналним штабовима цивилне заштите.

Донација у којој су деке (928), пољски кревети (37) и сетови за ручавање (61) биће распоређена свим кантоналним штабовима цивилне заштите, односно кантонима на подручју Федерације БиХ.

Другом наредбом ФУЦЗ је наређено да изврши расподјелу и свим кантоналним штабовима цивилне заштите, односно кантонима, достави медицинску заштитну опрему и средства, и то медицинске трослојне маске (22.700 ком.), заштитне памучне маске (31.450 ком.), заштитна одијела (40.000 ком.), дезинфекцијска средства за руке (11.565 ком./470 мл) и дезинфекцијска средства за површине (5.062 ком./750 мл.).

ФШЦЗ наредио је ФУЦЗ да изврши расподјелу, односно достави медицинска средства Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (3.000 транспортних медија), Свеучилишној клиничкој болници Мостар (960 екстракцијских брисева и 3.000 транспортних медија), Универзитетском клиничком центру Тузла (960 екстракцијских брисева и 3.000 транспортних медија) и Кантоналној болници Зеница (2.016 екстракцијских брисева и 3.000 транспортних медија).