Повјеренство за сигурност Заступничког дома Парламента Федерације БиХ затражило је од федералне Владе да испита могућност раскидања уговора са подузећем “Сребрена малина”, које је увезло спорне респираторе из Кине, те разрјешење директора Федералне управе цивилне заштите Фахрудина Солака.

Разматрајући случај “респиратори”, Повјеренство је усвојило 12 закључака, међу којима и закључак да је Федерална управа цивилне заштите створила облигациони однос са поддузећем “Сребрена малина” Фикрета Хоџића у тренутку када је имала информацију да то друштво нема дозволу Агенције за промет медицинским средствима.

Оцијењено је да се Федерална управа цивилне заштите није понашала са позорношћу доброг господарственика и стручњака као учесник облигационог односа сукладно Закону о облигационим односима и да није провјерила професионалну способност “Сребрене малине” за склапање уговора у вриједности од 10,5 милијуна КМ за набавку респиратора.

Повјеренство је навело да је Федерална управа цивилне заштите пропустила да осигура адекватну гаранцију да ће “Сребрена малина” испоштовати уговорне обвезе.

У једном од данас усвојених закључака истиче се да Влада ФБиХ није адекватно надзирала рад Федералне управе цивилне заштите.

Повјеренство је предложило да Парламент ФБиХ од Владе захтијева разрјешење равнатеља Федералне управе цивилне заштите Фахрудина Солака и да се журно припреми законска регулатива којим би Федерална управа цивилне заштите била у надлежности МУП-а ФБиХ.