У Републици Српској (РС) су за четири године прекршена 104 различита закона и то чак 1.218 пута, показала је анализа Центара цивилних иницијатива (ЦЦИ).

Најуочљивија кршења односе се на Закон о јавним набавкама, подаци су из ЦЦИ-ове анализе о теми “Јавна ревизија у периоду 2015-2018”.

Из ЦЦИ-а указују да чак 76 посто субјеката ревизије у посматраном периоду није у потпуности примјењивало законске и друге прописе.

Субјекти ревизије који су добили негативну оцјену ревизора, у периоду 2015.-2018. година, су располагали са укупним буџетом у висини од 174.229.430 КМ. У истом периоду, тих 27 институција је запошљавало укупно 2.511 радника.

Од укупног броја институција које су добиле негативно мишљење ревизије на финансијске извјештаје у посматраном периоду, њих 15 се односи на локални ниво. Ради се о девет опћина и шест домова здравља.

“Већа финансијска недисциплина и поступање у нескладу са законодавством, изражено је код институција локалног карактера, које нису предметом обавезне ревизије од стране Главне службе за ревизију јавног сектора РС. Непоступање у складу са законима и другим прописима је веома изражено. Прекршена су 104 различита закона и то 1.218 пута. Најчешће, субјекти ревизије не поступају у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о буџетском систему, те многобројним правилницима, додају из ЦЦИ-а.

Од 262 извршене финансијске ревизије, а које је обавила Главна служба за ревизију јавног сектора у РС, свега четвртина њих (тачније 69, или 26 посто) су окончане са позитивном оцјеном за оба сегмента – и за финансијске извјештаје и усклађеност са законима.

Мишљење са резервом чине 63 посто (166), а број негативних извјештаја је био 11 посто (27).

За четири посматране године (од 2015. до 2018.), од 950 субјеката за које је надлежна Служба за ревизију јавног сектора у РС, 155 их је ревидирано само једном, 26 у све четири године, а 768 ниједном као посебан субјект ревизије.