ГЕОГРАФИЈА

Лекција: Геоекологија

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ ОШ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 6. разреда

На протеклим часовима смо се бавили привредом ‒ настанком, факторима и секторима привреде, а данас ћемо се бавити нешто мало другачијом и свеобухватнијом лекцијом, а то је заштита животне средине. Изучавајући географске дисциплине већ сте се сусрели са појмом геоекологија, а то је врло једноставна дисциплина која се дефинира односом између човјека и природе, као могучношћу њиховог суживота. Данас ћемо се опширније позабавити овом темом и видјети на који начин можемо опстати у природи и користити њене ресурсе, а да јој не нанесемо превише штете.