МАТЕМАТИКА

Лекција: П и В купе

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

Задаци:

  1. Изводница купе дужине 6цм, нагнута је према базе под углом од 60º. Израчунати површину и запремину купе. ²
  2. Угао између изводнице и висине је купе је 45º. Одреди површину и запремину ако је р = 12цм.
  3. Површина омотача купе је 8√3πцм², а изводница са равни базе гради угао од 30º. Одреди запремину купе.