Одлуком Кризног штаб Федералног министарства здравства од недјеље се примјењује Наредба по којој је дозвољено јавно укупљање људи на одређеном простору, али не више од 100 у затвореном и не више од 300 људи на отвореном простору.

Сва окупљања унутар наведених ограничења морају се одвијати у простору који омогућујава обвезну физичку дистанцу од најмање два метра између особа (осим чланова истог домаћинства).

Ради смањивања ризика од инфекције COVID-19, као и заштите особног здравља, за вријеме окупљања потребно је обвезно придржавање препорука Завода за јавно здравство у Федерацији БиХ (хигијенско-епидемиолошких мјера).

Наредбом је дозвољен рад пословним субјекатима, уз праћење опћих и специфичних препорука ради сигурности особља и клијената у контексту COVID-19 болести, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

У здравственим установама, без обзира на облик власништва, као и приватним праксама, обвезно је придржавање стриктних мјера за превенцију и контролу инфекције и праћење опћих и специфичних препорука ради сигурности особља и пацијената у контексту COVID-19 болести.

Дозвољено је пружање услуга у угоститељским објектима у отвореном и затвореном простору – само сједећа мјеста, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

У угоститељским објектима, и то само на отвореном (баштама и терасама) дозвољена је употреба и конзумирање наргила, уз обвезну промјену једнократног наставка и једнократног цријева.

Наредбом је забрањен рад ноћним клубовима и дискотекама.

Дозвољено је одржавање спотских такмичења, али без присуства публике, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Такођер, дозвољено је одржавање тренажних процеса спортиста свих спортских клубова, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Дозвољене су посјете и излазак штићеницима у установама социјалне заштите и казнено-поправним заводима. Посјете у установама социјалне заштите за збрињавање и смјештај старијих особа одвијају се у вањском простору, максимално двије особе у посјети, уз обвезно одржавање физичке дистанце и ношење маски.

Дозвољен је и пријем нових штићеника у установама социјалне заштите уз услов да је претходно проведена мјера изолације од 14 дана и тестирање на COVID-19 након истека рока од 14 дана изолације које мора резултирати негативним тестом. Наведено се примјењује и код премјештаја штићеника из једне установе у другу, односно у случају премјештаја штићеника из здравствене установе у установу социјалне заштите. Обвеза је установе социјалне заштите осигурати простор за самоизолацију.

Обвезно је ношење заштитних маски у затвореном јавном простору, као и у отвореном јавном простору, уколико на отвореном простору није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра између особа.

Дозвољен је рад градског, приградског и међуградског пријевоза уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Забрањен је рад основних, средњих школа и факултета, са изузетком вјежби и практичног рада на факултетима, одбране дипломских и магистарских радова, те докторских дисертација, као и практичног рада у средњим струковним школама, одржавање приправничког и специјалистичког односно субспецијалистичког стажа здравствених дјелатника у здравственим установама, те другим институцијама у којима се стаж обавља, полагање стручних, специјалистичких и субспецијалистичких испита здравствених дјелатника, уз обвезно придржавање хигијенско-епидемиолошких мјера.

Наредба је донесена с роком важења од 14 дана рачунајући од дана почетка примјене, а након истека ток рока задужује се Кризни штаб Федералног министарства здравства да сагледа комплетну епидемиолошку ситуацију COVID-19 у Федерацији БиХ и сачини процјену ризика, а ради разматрања могућности и потребе измјене мјера утврђених том наредбом, те након тога одлучи новом наредбом о мјерама које се подузимају и у којем року.

На јучерашњој журној сједници Владе Федерације БиХ, на приједлог Федералног штаба цивилне заштите донесена је Одлука о проглашењу престанка стања несреће узрокованог појавом коронавируса на подручју ФБиХ.