МАТЕМАТИКА

Лекција: Неједначине облика a·x<b i  a·x>b; a:x<b i  a:x>b; x:a<b i x:a>b

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 6. разреда

Примјери: