Комисија за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) данас ће разматрати шест извјештаја институција које су након проведене финансијске ревизије за 2018. годину, добиле мишљење с резервом или за финансијске извјештаје или за усклађеност са законима, или за обје ове компоненте финансијске ревизије.

Организовање саслушања за институције чији рад је оцјењен негативном оцјеном или мишљењем с резервом од уредâ за ревизију, једна је од могућности и даљих корака дјеловања парламентарних комисија по овом питању која се, нажалост, ријетко користи, наводе Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ).

На првом јавном саслушању, организованом у овој години пред Комисијом за финансије и буџет Представничког дома ПСБиХ, наћи ће се извјештаји – Министарства вањских
послова БиХ; Министарства одбране БиХ; Службе за послове са странцима БиХ; Института за акредитовање БиХ; Дирекције за европске интеграције БиХ; Јединице за реализацију пројекта изградње Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

”На сједницу ће бити позвани и представници институција како би одговарали на питања чланова комисије. Саслушања се односе на ревизорске извјештаје из 2018. године. Ревизорски извјештаји за 2017. годину, међу којима су четири извјештаја с оцјеном мишљење с резервом, бит ће тек примљени к’знању, без организовања јавних саслушања и могућности изрицања санкција одговорнима”, наводи се у саопћењу.

Како се надаље наводи, док Парламентарна скупштина БиХ, барем користи могућност и реализује своју улогу у контроли утрошка јавних средстава, Одбор за ревизију при Народној скупштини РС-а нема праксу позивања на саслушање одговорних, иако му је то обавеза из Пословника о раду, Смјерница и Закона о ревизији.

Ипак, како наводе из ЦЦИ, одређене назнаке побољшања се осјете у новом сазиву Одбора за
ревизију НСРС, па је крајем 2019. године одржана сједница на којој је размотрено девет негативних извјештаја, уз присуство представника ревидираних институција.

”Посебно забрињава ситуација у Парламенту ФБиХ, који не само да не користи ову могућност, већ чак више од двије године нема формирану комисију одговорну за ревизију, у чијој надлежности је организовање саслушања.Због свега наведеног, потребно је чим прије, не само формално формирати недостајућу комисију (при Парламенту ФБиХ) и заказивати сједнице парламента и комисија, него искоритити пуни потенцијал и улогу које паралментарне комисије имају при контроли утрошка јавних средстава, као што су саслушања одговорних, па чак и предлагање санкција”, наводи се.

У супротном, сматрају у ЦЦИ, ”умјесто контроле ефикасности и законитости трошења јавног новца од јавних институција и покретање питања одговорности – јавне, политичке, дисциплинске, моралне, те санкционисања неодговорног понашања, пропуста, недостатака, додатно се проширује простор за некажњено кршење закона и корупцију”.