МАТЕМАТИКА

Лекција: Површина произвољног четвероугла и четвероугла са окомитом дијагоналама

Час одржао: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике . разреда

Примјери.

  1. Израчунајмо површину ромба странице 5цм и дијагонала д1 = 8цм и д2= 6цм.
  2. Квадрат и ромб имају исте површине. Ако је дијагонала квадрата 12цм, а једна дијагонала ромба 16цм, одредити дужину дијагонале ромба.
  3. Површина делтоида је 30цм², а дужина једне дијагинале је д1=8цм. Израчунати дужин удруге дијагонале.
  4. Израчунај површину ромба код које је једна дијагонала три пута дужа од друге, а збир дијагонала је 20цм.
  5. Израчунај површину четвероугла на слици.