Скупштина Зеничко-добојског кантона одобрила је покретање докторских студија на Економском, те на три техничка факултета Универзитета у Зеници који ће студиј трећег циклуса реализовати заједно. Ово представља значајан искорак у даљњем развоју Универзитета у Зеници, али и у привреди с обзиром на добру сарадњу академске и пословне заједнице на подручју Зеничко-добојског кантона.

Технички факултети у Зеници од наредне академске године реализират ће заједнички докторски студиј. Елаборат о оправданости покретања студија трећег циклуса на овим факултетима добио је подршку Скупштине Зеничко-добојског кантона. На Универзитету истичу да су се на заједничке студије одлучили, прије свега, због квалитетније наставе, али и мањих трошкова реализације наставног процеса.

“Ипак је образовање на техничким факултетима у једном сегменту захтјевније због потребе одређених материјалних ресурса и одређене подлоге за то образовање, тако да смо се одлучили да, хајмо рећи заједничким снагама, МТФ, Машински факултет и Политехнички факултет образују студиј из техничких наука”, истиче продекан за наставу Металуршко-технолошког факултета УНЗА-е Хасан Авдушиновић.

Подршку законодавне власти за покретање студија трећег циклуса, након двогодишњег рада на елаборату, добио је и Економски факултет. На овој високошколској установи наглашавају да је покретање докторских студија значајно, не само за будуће студенте него и за привреду у овом кантону с којом Економски факултет има одличну сурадњу.

“Оно што је наш стратешки циљ био и зашто и нисмо журили са овим покретањем трећег циклуса студија јесте да се осигура максималан квалитет а потврда осигурања тог максималног квалитета извире из чињенице колико дуго смо на самом елаборату радили и рецентну праксу, односно упорена искуства других високошколских установа које имају овакве студијске програме”, каже Алаудин Бркић, декан Економског факултета УНЗА-е.

На докторске студије Економског факултета планиран је упис десет кандидата, а на студије трећег циклуса техничких факултета петнаест кандидата, по пет на сваки од три техничка факултета у Зеници.