МАТЕМАТИКА

Лекција: Систематизација наставног градива

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике 8. разреда

Кроз систематизацију наставног градива утврдит ћемо и поновити важне лекције које сте савладали овдје и на настави географије током ове школске године.

• Вектори
• Реални бројеви
• Корјеновање
• Цијели рационални изрази – полиноми
• Алгебарски идентитети
• Многоугао
• Питагорина теорема и њена примјена