МАТЕМАТИКА

Лекција: Неједначине

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 6. разреда

Примјери.

  1. За које вриједности промјењиве а је производ 1 1/2•а•4/9мањи од разлике бројева 1 3/4и 0, 6.
  2. Ако од 3/4одузмемо 30% неког непознатог броја и ту разлику помножимо са 1 2/3, добићемо број који није мањи од 2/9. Колико може бити тај број?
  3. Ријешити и приказати на х полупаравој.

17/5<x+1⩽1 1/4:0,2