Удружење БХ новинари организује радионицу ‘Заштита ауторских права новинара/ки и других медијских дјелатника у Босни и Херцеговини’, која ће се одржати у Сарајеву.

С обзиром на то да у БиХ не постоји свеобухватан преглед законских норми, међународних декларација, кодекса о ауторским права новинара/ки, као и случајевима кршења овог права Удружење БХ новинари у сарадњи са партнерима Хаyат ТВ, Дневни лист и Српскацафе су уз подршку Програма за оснаживање независних медија (ИМЕП пројекат) су у јуну 2019. покренули сет активности са циљем ефикасније заштите ауторских права новинара/ки и медија кроз унапређење законског окружења и професионалних капацитета медијске заједнице у Босни и Херцеговини и у складу са ЕУ Директивом о ауторским правима из марта 2019.

БХ новинари су до сада припремили анализу о ауторским правима новинара, која садржи систематичан преглед препорука, декларација, правилника и законских норми, али указује и на све недостатке и ограничења тренутно постављених норматива, што представља полазну тачку за креирање препорука за унапређење ове области. Предмет анализе је била и усклађеност домаћих закона са стандардима Еуропске уније, али и утицај ЕУ директиве о ауторским правима на побољшање положаја аутора медијских садржаја и уопште на стање медијских слобода и слобода изражавања.

Осим анализе, партнери ће у наредном периоду радити на едукацији медијских дјелатника о механизмиме заштите ауторских права, али и на заговарању поштивања ауторских права новинара од стране свих актера укључених у комуникацијски простор. Такођер, формиран је и Међусекторски тим за заштиту ауторских права новинара и медија који ће се на свеобухватан начин бавити проблематиком заштите ауторских права медијских упосленика.

У припреми је и Практикум за заштиту ауторских права новинара и медија у БиХ са циљем информисања и едуцирања медијских дјелатника о правним могућностима и институционалним капацитетима који им стоје на располгању, уколико дође до кршења ауторских права, саопћили су из Удружење БХ новинари.