Закључком Владе Кантона Сарајево, прихваћена је иницијатива Завода за јавно здравство КС за издвајање средстава из буџета КС ради реализације прве фазе реконструкције и адаптације просторија објекта бившег Армијског медицинског центра, у кругу Опће болнице ”Прим. др. Абдулах Накаш”, за потребе изолаторија који је одлуком Владе Федерације БиХ од 2. јула ове године додијељен Кантону Сарајево тј. Заводу за јавно здравство КС.

Одмах по стицању споменутих формалних предуслова од стране Владе Федерације, Влада Кантона Сарајево је закључцима задужила Министарство здравства и Министарство финансија Кантона Сарајево да доставе Влади КС приједлог програма утрошка средстава за прву фазу радова, на основу захтјева и извјештаја ЈУ Завода за јавно здравство КС, а у вези са тим и приједлог расподјеле средстава са донаторског рачуна за посебне намјене у сврху борбе против пандемије коронавируса.

Такођер су закључком Владе задужена ресорна министарства да доставе Министарству финансија приједлоге утрошка средстава прикупљених од уплата на поменути рачун, са називима програма и износима за те намјене. Збирни приједлог утрошка средстава Министарство финансија ће доставити Влади КС на усвајање.

Према ријечима проф. др. Аиде Пилав, предсједнице Кризног штаба Министарства здравства и директорице Завода за јавно здравство КС, ове активности су инициране како би се спремно дјеловало и на вријеме испоштовале процедуре набавки с циљем уређења простора будућег изолаторија, који ће у случају потребе бити стављен у функцију за потребе лијечења обољелих од коронавируса.

У објекту бившег Армијског медицинског центра могуће је оспособити 60 до 80 смјештајних – постељних мјеста. Првом фазом радова предвиђено је чишћење објекта, те извођење грађевинско-молерских, инсталатерских и других радова који су предуслов и који ће претходити наредној фази, а то је опремање изолаторија неопходном медицинском опремом, саопћено је из Службе за протокол и пресс КС.

Наводи се како објект задовољава све стандарде за потребе збрињавања обољелих од заразних болести.

Проф. Пилав је и овом приликом упутила поруку како је овај посао могуће завршити до септембра мјесеца.

”Неовисно од важности осигурања одговарајућих смјештајних капацитета што ће бити завршено на начин и у року како је наведено, најбољи начин борбе против епидемије за цјелокупну заједницу заправо је превентивно и одговорно дјеловање сваког појединца, у смислу кориштења заштитних маски, одржавања физичке дистанце као и примјене осталих хигијенско-епидемиолошких препорука и мјера”, изјавила је проф. Пилав.