На Другом засједању ЗАВНОБИХ-а, које је одржано 1944. године у Санском Мосту, усвојен је документ…