Данас је Међународни дан цивилне одбране и заштите. Установљен је одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне одбране / заштите 1990. године, којом се слави 1. марта као дан ступања на снагу Устава ИЦДО на тај датум 1972. године.

Обиљежавање овог датума има за сврху:

  • скретања пажње свјетске јавности на круцијалност друштвене функције цивилне заштите и подизање јавне свијести о превенцији опасности и приправности за самозаштиту и одговор на опасности и настанак природних и антрополошких несрећа, као и
  • давање заслуга напорима, жртвама несрећа и успјесима националних служби цивилне заштите у одоговору на несреће.

Цивилна заштита потиче од сваког грађанина у заједници и друштву, а окренута је у својој функцији већином колективитету. Свијест о несрећама је врло битна јер несреће често погађају велика насељена подручја усљед непознавања опасности и неспремности за самозаштиту и помоћ другима. Ако сваки појединац у друштву није свјестан опасности и посљедица настанка несреће онда се могу очекивати бројне жртве и дугорочне материјалне посљедице и губитак виталних природних ресурса.

Босна и Херцеговина је чланица ове Организације од априла 1994. године, на основу оцјене ове Организације да је Цивилна заштита Босне и Херцеговине током ратних разарања испоштовала хуманитарне принципе и све одредбе Устава ИЦДО и Хуманитарне повеље.

Грађани немају право на незнање и инертност у припремању за опасности и настанак несрећа, јер глобалне климатске промјене резултирају све учесталијим и разорнијим несрећама, којих ће бити све више у будућности.

Ако грађанин нпр. не спријечи настанак пожара или експлозије у домаћинству, као и не помогне себи и осталима када наступи несрећа, тада није могуће очекивати да служба хитне помоћи или ватрогасци покрију цијели град ограниченим бројем запослених професионалаца и притекну у помоћ у кратком времену, а посљедице ће тада бити катастрофалне.

Сарадња Цивилна заштите са невладиним организацијама је изузетно важна, треба бити садржајнија и снажнија, а у Босни и Херцевини већ су бројни значајни пројекти реализирани управо у сарадњи Цивилне заштите и организација невладиног сектора, при чему пројекти смањења ризика несрећа на локалном нивоу имају све већи примат у свеукупности системских задатака.

Стога, добра је прилика да се понови порука цјелокупној јавности у свјетлу Аристотеловог периципирања опасности и пријетњи:

НАУЧИТЕ ОЧЕКИВАТИ НЕОЧЕКИВАНО И ПРИПРЕМАЈТЕ СЕ СТАЛНО ЗА НЕИЗВЈЕСНУ БУДУЋНОСТ И НОВЕ ОПАСНОСТИ И НЕСРЕЋЕ!