Мото њеног живота и стварања сажет је у реченици: „Сав животни трвор лакши је ако поетизирамо свемир хуманизмом и артом!”

Вернеса Манов – педагогија, литература, позориште, хуманизам … све то је она! Вернеса Манов у првом лицу једнине … искрено, с пуно душе, онако како једино умије.

О одрастању, стваралаштву, педагогији – једном ријечју, о животу.