Предсједник Форума за етику и усклађеност у Босни и Херцеговини Бојан Бајић, гостујући у данашњем…