Nakon što je Krizni štab u utorak usvojio plan obrazovno-vaspitnog rada, prema kome će nastava početi 1. septembra i u većini škola će se odvijati u učionicama sa časovima od 45 minuta, Ministarstvo prosvete Republike Srbije poslalo je školama stručno uputstvo za organizaciju njihovog rada.

U njemu se navodi da su škole dužne da prate aktuelnu epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizuju tako da osiguraju zaštitu zdravlja učenika i zaposlenih.

Kako piše na sajtu Ministarstva, tokom školske godine može se primenjivati jedan od tri modela organizacije rada, a o njemu će se odlučivati u zavisnosti od epidemiološke situacije na lokalnom nivou. Pokazatelji će biti podaci o broju vakcinisanih i zaraženih, ali i primjena mjera prevencije u školama.

Prema prvom modelu, nastava će se odvijati u školi, za sve učenike istovremeno sa časovima od 45 minuta, pri čemu vakcinisani nastavnici neće morati da nose masku sve dok ne priđu učeniku na 1,5 metara rastojanja. U slučaju da u odjeljenju ima dvoje ili više zaraženih učenika, cijelo odjeljenje će slušati nastavu na daljinu 10 dana.

Drugi model, kako je pojasnio ministar prosvete Branko Ružić, sličan je prošlogodišnjem i podrazumjeva da se za đake 7. i 8. razreda osnovne škole i za srednjoškolce nastava odvija kombinovano – odeljenja su podeljena u dvije grupe koje u školu idu naizmjenično, odnosno jednog dana jedna grupa boravi u školi, a narednog nastavu sluša na daljinu.

Treći model, odnosno nastavu na daljinu, moraće da prihvate najugroženije opštine, a epidemiološku situaciju u školama sagledavaće Tim za škole sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje „Batut“ i Ministarstva zdravlja.