Srbija je na skupu u Singapuru potpisala “Konvenciju UN-a o međunarodnim sporazumima o rješavanju sporova medijacijom”.

Singapurska Konvencija o medijaciji je instrument koji olakšava međunarodnu gospodarsku suradnju uz medijaciju kao alternativan i efikasan način rješavanja sporova čije je izvršenje moguće u svim državama koje su ratificirale tu konvenciju.

Konvenciju je danas u Singapuru potpisalo 46 država svijeta, među kojima i SAD, Kina, Turska, Indija.

Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnim sporazumima o rješavanju sporova medijacijom u ime Srbije je u Singapuru potpisao državni tajnik u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

On je istaknuo kako je Srbija jedan od pionira u međunarodnoj zajednici koji teži većoj stabilnosti i predvidivosti međunarodnih trgovinskih transakcija, a da će potpisivanje Konvencije doprinijeti i ekonomskom jačanju Srbije, poboljšanju uvjeta poslovanja i potaknuti strana ulaganja.

Na svečanosti potpisivanja u Singapuru bili su izaslanici više od 70 država i organizacija, uključujući i EU.