Na tržištu rada u Srbiji pandemija koronavirusa i preventivne mjere više su pogodile žene nego muškarce, jer je sedam odsto zaposlenih žena izgubilo posao ili otišlo na prinudni odmor, dok je posao izgubilo četiri odsto zaposlenih muškaraca, pokazala je studija Populacionog fonda UN (UNFPA) i organizacije UN žene (UN WOMEN) u Srbiji.

Analiza je pokazala i da su žene češće od muškaraca radile od kuće, 56,4 odsto prema 34,1 odsto, što je posljedica njihovog dominantnog prisustva u sektorima kao što su obrazovanje, socijalna zaštita i usluga javne uprave, te da je teret brige o domaćinstu i porodici pao na ženu, navedeno je u zajedničkom saopštenju ovih organizacija.

Kada je riječ o pristupu osnovnim uslugama i blagostanju građana, gotovo trećina žena i petina muškaraca je iskusila uticaj pandemije na svoje psihološko blagostanje, uglavnom stres i anksioznost.

Žene su prijavile češće poteškoće u pristupu zdravstvenim uslugama nego muškarci, a analiza je pokazala da je rodni jaz u pristupu zdravstvenoj zaštiti posebno velik u ruralnim oblastima gdje je 30,6 odsto žena prijavilo poteškoće u pristupu zdravstvenoj zaštiti u poređenju sa 15,8 odsto muškaraca.

Direktor Populacionog fonda UN za Srbiju Džon Kenedi Mosoti ukazao je da je 30 odsto anketiranih žena u Srbiji prijavilo da misli da su se diskriminacija i nasilje u porodici povećali tokom pandemije, u poređenju sa samo 18 odsto muškaraca.