Sredstva od  Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrena za hitnu pomoć BiH radi konsolidacije stanja u zdravstvenom sektoru i pomoć ekonomiji u suočavanju s epidemijom korona virusa i bolesti COVID-19 danas su uplaćena na depozitni račun KS, saopštio je ministar finansija KS Jasmin Halebić.

Ministarstvu finansija KS je s nivoa FBiH doznačen iznos od 36.178.423,00 KM.

Najveći dio tog iznosa planiran je kao finansijska podrška od 20 miliona KM za privredu i to u vidu isplate dijela plata radnicima čija su preduzeća pretrpjela značajno smanjenje prihoda u proteklih nekoliko mjeseci.

Sredstva su također namijenjena i za podršku industrijskoj proizvodnji, zapošljavanju mladih te servisiranju dugova nastalih iz ranijeg perioda.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je ranije najavio da će iz sredstava od MMF-a biti formiran kreditno-garantni fond, a kriterije za njegovu implementaciju će utvrditi Vlada KS.

Novac je već ranije uplaćen na račun Centralne banke BiH, ali je za raspodjelu na niže nivoe vlasti bilo potrebno da Vijeće ministara donese odluku o raspodjeli sredstava.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je raspodijelilo sredstva u skladu s odlukom Fiskalnog vijeća BiH, potpisanim Pismom namjere i Memorandumom o razumijevanju u sljedećim omjerima: 37,5% za bh. entitet RS, 61,5% za entitet FBiH (s deset kantona), a novac koji pripada Federaciji podijelio je se na način da 50% ostaje na federalnom nivou, a 50% dijeli se kantonima, od svojih iznosa FBiH i RS su odvojili 1% za Brčko Distrikt.