Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine dostavio je danas predsjedavajućim i zastupnicima oba doma Federalnog parlamenta, Vladi FBiH i Udruženju poslodavaca FBiH tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu, koji je pripremio ekspertni tim ovog sindikata, saopćio je SSSBiH.

“Time je zvanično pokrenuta inicijativa za izmjene i dopuna najvažnijeg zakona za radnike u Federaciji BiH, a sve s ciljem da se radnicima omogući adekvatnim zakonskim mehanizmima zaštita radno-pravnog položaja. Također, ovim izmjenama se nudi i pomoć poslodavcima koji usljed problema uzrokovanih COVID-19 i neadekvatnih i zakašnjelih zakonskih rješenja, imaju poteškoća da ublaže negativne posljedice”, navodi se u saopćenju  Saveza samostalnih sindikata BiH.

Kako bi bar djelimično bila regulirana određena pitanja iz radnog odnosa, koja se pojavljuju kao problem u primjeni postojećeg Zakona o radu, te pitanja položaja radnika za vrijeme proglašenog stanja prirodne i druge nesreće ili vanrednog stanja proglašenog od nadležnih institucija FBiH, Savez samostalnih sindikata BiH je pripremio spomenute izmjene i dopune Zakona o radu koje će imati pozitivan efekat kako za radnike, tako i za poslodavce, tvrde iz ovog sindikata.

“Nadamo se da će Vlada FBiH i Udruženje poslodavaca FBiH, kao socijalni partneri, kao i zastupnici u Federalnom parlamentu prihvatiti ovaj prijedlog i izglasati ga u interesu radnika i građana Federacije BiH”, poručuju sindikalci.