Predstavnici Vlade Republike Srpske pokrenuli su na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH izmjene Zakona o akcizama BiH na uvoz alkohola, koji se koristi kao repromaterijal.

Na taj način izlazi se u susret onima koji proizvode sredstva za dezinfekciju a koji u potpunosti zavise od uvoza.

Proizvodnja preparata za dezinfekciju, čišćenje i higijenu preduzeća Eruolab već mjesec dana je obustavljena, a 23 radnika poslana su na Biro za zapošljavanje jer im je Uprava za indirektno oporezivanje BiH blokirala račun.

Tvrde da je riječ o nepravdi koja je izvršena prema ovoj kompaniji, budući da je navodni dug od 4 miliona KM Uprava utvrdila naknadnom carinskom kontrolom, i to naknadno izmijenjenom carinskom prijavom.

EUROLAB Banjaluka

Čekamo izvještaj komisije koju je formirao direktor UIOBiH, a koja ima za cilj da ispita naš predmet. Nadamo se da će navedena komisija uvidjeti sve propuste u upravnom postupku na koje smo ukazivali prethodne tri godine i da će Sektor za carine konačno odustati od retroaktivne izmjene prihvaćenih carinskih prijava te da će nam UIO odblokirati žiro račun obustaviti dalje vođenje postupka i vrattiti oduzeta sredstva kako bismo što prije nastavili sa proizvodnjom i vratili radnike na posao.

U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da će postupiti po odluci Suda kada se okončaju upravni sporovi koji se vode u Upravi i onima koje je pokrenula Kompanija „Eurolab“ pred nadležnim sudom.

RATKO KOVAČEVIĆ, portparol UIOBiH

Dug koji trenutno postoji u UIO odnosi se na određnu carinsku kontrolu i to za preriod od 2016-2018. Kada se uvozila određena roba alkohol za proizvodnju određenih dobara u BiH. Tom prilikom je ta vrsta robe svrstavana u određeni carinski tarifni broj koji nije podrazumijevao plaćanje akcize međutim u naknadnom kontrolom je utvrđeno da je ta roba ipaktrebala biti svrstana u tarifni broj po kojem se plaćaju akcize.

Iako nisu riješili sopstveni problem zbog blokade računa koja sada čeka rezultat upravnog spora, svojom borbom da ukažu na nelogičnosti Zakona o akcizama izdejstvovali su pokretanje procedure izmjena ovog zakonskog propisa.

Trenutno su, naime, pri uvozu alkohola proizvođači alkoholnih pića oslobođeni plaćanja akcize. Oni akcizu plaćaju na prodane proizvode.

Istovremeno, za alkohol koji se uvozi kao repromaterijal za npr. dezinfekciona sredstva naplaćuje se akciza prilikom uvoza, ali se naknadno dobija povrat.

RATKO KOVAČEVIĆ, portparol UIOBiH

Moram naglasiti da je UO UIO na zadnjoj sjednici razmatrao prednacrt izmjena i dopuna Zakona o akcizama upravo u smislu da se taj akt kada se usvoji i tako njegova primjena znači da će praktično direktno imati oslobađanje i nkompanije koje se bave proizvodnjom i nekih drugihproizvoda u smislu kroištenja alkohola.

U privrednoj komori RS navode da zbog određenih nelogičnosti i manjkavosti određenih propisa ili različitog tumačenja ispaštaju samo privrednici.

VLADIMIR BLAGOJEVIĆ, portparol Privredne komore RS

Na žalost ti problemi često znaju eskalirati pa imamo sada situaciju da je na žalost proizvođač u suštini pred gašenjem.

Komapnija Eurolab očekuje od Uprave za indirektнo oporezivanje da im hitno odblokira račun, kako bi nastavili sa radom i proizvodnjom i zaustavili daljnju štetu sa kojom su suočeni. I kompanija, a time i opstanak više od 50 radnih mjesta.