Za svaku godinu provedenu u ratu, umjesto dosadašnjih pola boda, borci će dobiti bod. To je prijedlog izmijenjenog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je sačinilo ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

Izmjene još uvijek nisu upućene ka Vladi Federacije Bosne i Hercegovine iz tehničkih razloga.

Iako su u ratu bili jedan do drugoga, borci danas prilikom penzionisanja nemaju jednaka prava. U udruženju vojnih osiguranika navode da je ovakvo postupanje sramotno.

Tačan broj boraca koji je oštećen primjenom ovakvog zakona nije poznat, navode u PIO-u. Nepravda će biti ispravljena izmjenama zakona koje se odnose na dva ključna segmenta u kojima je napravljena greška.

Priču donosi Minja Erić.