Dio imovine preduzeća „Kosmos“ iz Banjaluke biće prodat kako bi bile izmirene obaveze iz plana preraspodjele i olakšano redovno poslovanje.

Direktor preduzeća Dušan Vještica na ovaj način pojašnjava plan, nakon što je Vlada Republike Srpske odlučila skinuti hipoteku Porezne uprave. Sindikat je zabrinut što novac neće biti iskorišten za izmirenje novog duga radnicima koji nisu primili tri plate.

Poslovi “Kosmosa” pomjereni su nekoliko mjeseci zbog pandemije koronavirusa. Nadležni uvjeravaju da je jedini način da plan restruktuiranja bude ispunjen, a proizvodnja nastavljena, bio prodaja imovine. Direktor preduzeća, ali i predsjednik Vlade uvjeravaju da je riječ o neprespektivnoj imovini koju je takvom ocijenio Okružni privredni sud programom oporavka Kosmosa.

RADOVAN VIŠKOVIĆ, predsjednik Vlade RS

“Ukoliko dođe do prodaje te imovine 50% prihoda ide IRB-u, a 50 posto na račun Kosmosa iz koga bi on trebao da plati zaosale poreze i doprinose za radnike za plate iz nekog prethodnog perioda.

U Poreskoj upravi saznajemo da su ukupne dospjele neizmirene obaveze Kosmosa 10,7 miliona KM. Dug je 2016. godine reprogramiran na deset godina uz grejs period od tri godine. Dijelom je već naplaćen iz prodaje nepokretne imovine u iznosu od milion i 227 hiljada KM. Obaveze Kosmosa po osnovu kredita IRB-a dostigle su više od tri miliona maraka, ali su u većem dijelu izmirene, kaže direktor. Po planu restruktuiranja, ukupni dug Kosmosa iznosio je 25 miliona KM.

U Sindikatu metalske industrije i rudarstva, koji djeluje u okviru Saveza sindikata, u potezu Vlade ne vide lošu namjeru, ali jedan odgovor nisu pronašli.

Direktor uvjerava da izmirenje obaveza iz plana može da rastereti poslovanje. Prodaju dijela imovine opravdava i ekonomista Zoran Pavlović, jer smatra da svaku perspektivnu proizvodnju treba očuvati.

ZORAN PAVLOVIĆ, ekonomista

“Kada dođete u situaciju da ne možete da vratite kredit a imate poslovnu aktivnot bolje da nešto prodate pa da izmirite obaveze i ne budete pod pritiskom finansijskih obaveza prema bankama ili Fondu u ovom slučaju a da praktično možete da se fokusirate na proizvodnju i tražite neke nove moduse ugovora i saradnje sa drugim partnerima”.

“Kosmos” uskoro očekuje naplatu milion i po maraka realizovanih poslova. Potpisivanje novog Ugovora sa partnerima iz Srbije, krajem avgusta, te transfer tehnologije ruskog partnera „Rosteka“ za finalizaciju već ugovorenih filtera za domaće tržište.